Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Garbatka-Letnisko: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 281856 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Garbatka-Letnisko , ul. Skrzyń