Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 27 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 07 i 10 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 07 i 10 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dn. 06.05.2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dn. 06.05.2019r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018

Analiza stanu gospoadrki odpadami komunalnymi na terenie gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.