Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 lipca 2020r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (kanalizacja kablowa) pod dnem cieku Krypianka (inna nazwa: Brzeźniczka) w km 21+160 wzdłuż linii kolejowej...

Sprawozdanie z badań próbek wody do spożycia z dnia 15.05.2020r

Sprawozdanie z badań próbek wody do spożycia z dnia 15.05.2020r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnbymi na terenie gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019