Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
35/2012 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dotyczący odkrywkowej eksploatacji piasku
nie dotyczy
34/2012 Wnioski o wydanie decyzji Informacja o wydanej decyzji na budowę boisk sportowych "Orlik2012"
nie dotyczy
33/2012 Wnioski o wydanie decyzji Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację " Budowy dwóch wiat gospodarczych obudowanych
nie dotyczy
32/2012 Wnioski o wydanie decyzji Ustawienie mobilnego węzła betoniarskiego
nie dotyczy
31/2012 Wnioski o wydanie decyzji Budowa dwóch wiat gospodarczych obudowanych
nie dotyczy
30/2012 Wnioski o wydanie decyzji Budowa przedszkola 3- oddziałowego w Garbatce - Letnisko przy ul. Sienkiewicza"
nie dotyczy
29/2012 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Obwieszczenie O.Ś. 767/ 4/10/11
Raport oddziaływania na środowisko dotyczący odkrywkowej eksplatacji piasku .
O.Ś. 767/ 4/10/11
28/2012 Inne dokumenty Zawiadomienie O.Ś. 767/ 2 /11
O.Ś. 767/ 2 /11
27/2012 Inne dokumenty Zawiadomienie O.Ś. 6220/ 3 /11
Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Garbatka Zbyczyn Gm. Garbatka - Letnisko”, którego inwestorem będzie Gmina Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1.
O.Ś. 6220/ 3 /11
26/2012 Inne dokumenty Ogłoszenie O.Ś. 767/1/11
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch wiat gospodarczych obudowanych” na działkach nr ew. 305/4, 308/2 obręb geod. Garbatka –Podlas w miejscowości Garbatka Długa
O.Ś. 767/1/11