Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w 2017 roku

1.1 Numer petycji: 2/2017 1.2 Data złożenia: 04.09.2017 r. 1.3 Przedmiot petycji: umieszczenie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa 1.5...

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w 2017 roku

1.1 Numer petycji: 1/2017 1.2 Data złożenia: 07.06.2017 r. 1.3 Przedmiot petycji: umieszczenie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko baneru wraz z linkiem do "Kącika Przedsiebiorcy" 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): 1. Fundacja...