Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2020 r.

1.1 Numer petycji: 6/2020 1.2 Data złożenia: 07.08.2020 r. 1.3 Przedmiot petycji: Przekazanie szkołom informacji o programie edukacyjnym pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat" 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - SMEbusiness.pl Sp....

Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2020 r.

1.1 Data złożenia petycji: 01.06.2020 r. 1.2 Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 1.3 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój 1.4...

Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2020 r.

1.1 Numer petycji: 3/2020 1.2 Data złożenia: 23.04.2020 r. 1.3 Przedmiot petycji: Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu/ Jednostki - pozwalającego wskazać osoby z podwyższą temperaturą ciała 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu...

Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2020 r.

1.1 Numer petycji: 2/2020 1.2 Data złożenia: 25.03.2020 r. 1.3 Przedmiot petycji: Zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - Szulc-Efekt Sp.zo.o reprezentowana...

Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2020 r.

1.1 Numer petycji: 1/2020 1.2 Data złożenia: 23.03.2020 r. 1.3 Przedmiot petycji: Podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - brak zgody na udostępnienie...

Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2019 r.

1.1 Numer petycji: 9/2019 1.2 Data złożenia: 02.12.2019r. 1.3 Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego. 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach - Renata Sutor - Adwokat 1.5 Zasięgane opinie: - 1.6 Przewidywany termin...

Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2019r.

1.1 Numer petycji: 8/2019 1.2 Data złożenia: 23.10.2019r. 1.3 Przedmiot petycji: Przekazanie dyrektorom szkół informacji o trwającej akcji pod hasłem "Bezpieczny playroom" 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach - Szulc Efekt sp....

Informacja na temat rozpatrywanych petycji w 2019 r.

1.1 Numer petycji: 7/2019 1.2 Data złożenia: 15.10.2019r. 1.3 Przedmiot petycji: Dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 1.4 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody,...