Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony RIB.IZP.271.6.2011

BUDOWA PRZEDSZKOLA W GARBATCE-LETNISKO

ROZEZNANIE CENOWE RIB.IZP.RC.271.13.2011

Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji zadania inwestycyjnego usługi polegającej na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na częściowe sfinansowanie wydatków związanych...

PRZETARG NIEOGRANIICZONY NR RB.IZP.271.4.2011

„TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY GMINNEJ W GARBATCE-LETNISKO”