Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej do Zakładów Silikatowych Żytkowice S.A. z siedzibą w Żytkowicach...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej do Zakładów Silikatowych Żytkowice S.A. z siedzibą w Żytkowicacch 26-930...

Zawiadomienie o otrzymanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zawiadomienie o otrzymanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na "Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej...

Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu

Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu dotyczące wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów...

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kozienicach

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kozienicach dotyczące wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbatka-letnisko dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Uruchomieniu kopalni piasku na działce nr 51 obręb Anielin oraz na działkach nr 244, 242, 240/2 obręb Brzustów należącej do Zakładów Silikatowych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola".

Informacja o wydanej decyzji

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych",...

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna

Obwieszczenie Wójta Gminy Policzna informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola"

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej...