Oferty

Prezentujemy informacje dotyczące oferty na realizację zadania pn. "Wakacje bez nałogów" złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) przez Ludowy Klub Sportowy "PLON", ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2017 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Szczepanek
Ilość wyświetleń: 96
27 czerwca 2017 09:12 Izabela Szczepanek - Dodanie załącznika [formularz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 09:12 Izabela Szczepanek - Dodanie załącznika [wyciag_z_ewidencji_stowarzyszen_kultury_fizycznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 09:11 Izabela Szczepanek - Dodanie załącznika [oferta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)